top of page

ביטוח בריאות

שירותי הבריאות בארה"ב הם פרטיים ברובם והטיפול בחולים תלוי בסוג הביטוח שברשותם.

שני סוגי הביטוח העיקריים הם HMO  ו- PPO.

 

HMO - Health Maintenance Organization

בביטוח זה משתייכים לקבוצת רופאים ומתקנים מוגדרת (על פי אזור או מרפאה) והבחירה בנותני השירות הרפואיים יכולה להעשות אך ורק מקבוצה זו.

יש לבחור רופא ראשי ובמידה ויש צורך לפנות לרופאים מקצועיים או לבצע בדיקות נוספות, יש לקבל הפניה ממנו ולא ניתן לפנות באופן עצמאי.

במידה ופונים לרופא, מרפאה או מעבדה שאינם שייכים לקבוצה הטיפול לא יכוסה על ידי הביטוח.

יתרונות: עלויות נמוכות יחסית.

חסרונות: אפשרות בחירה מוגבלת לרופאים השייכים לקבוצה וכן סרבול בשל הצורך בקבלת הפניה.

 

PPO - Preferred Provider Organization

ביטוח הכולל רשת נרחבת של נותני שירותים ממנה ניתן לבחור בכל אחד מספקי השירות הנכללים ברשת ללא צורך בהפניה או בחירת רופא מטפל אחד.

הביטוח לרב יכסה חלקית גם טיפולים שנעשו במרפאות שאינן בהסכם עם חברת הביטוח.

סל השירותים נרחב והגמישות גבוהה.

יתרונות: גמישות גבוהה בבחירת נותני השירות מתוך הרשת ללא הגבלות וסרבול התהליכים.

חסרונות: עלות גבוהה יחסית.

 

על הביטוח הרפואי אפשר להוסיף ביטוחי שיניים (Dental) וראיה (Vision).

טיפ שבועי #1

בארה"ב יש הכל, או בעצם כמעט הכל...
סמרטוטי רצפה כמו בארץ, מחצלת וציפות לשמיכה קשה להשיג. אם זה חשוב לכם, מומלץ להצטייד מראש ולהביא אתכם

bottom of page