top of page

חינוך

בתי הספר הציבוריים מנוהלים על ידי גוף מחוזי – School District.

את דירוג בתי הספר והמחוזות ניתן למצוא באתר: www.greatschools.org

לכל מחוז יש מספר בתי ספר יסודיים (Elementary School, מגן חובה עד כתה ה'), חטיבות ביניים (Middle School, מכתה ו' עד ח') ותיכונים (High School, מכתה ט' עד יב') ושיבוץ התלמיד לבית הספר נקבע על פי כתובת המגורים.

שיבוץ התלמיד לכיתה נעשה על פי הגיל, כאשר תאריך החיתוך (cutoff) בחינוך הציבורי הוא 1 בספטמבר.

הלימודים בביה"ס מתחילים בגיל 5 ב- kindergarten (K), המקביל של גן חובה בארץ. המסגרת היא אמנם של גן, אבל היא נמצאת בתחומי בית הספר והילדים כבר מתחילים ללמוד אותיות, רמה בסיסית של קריאה וכתיבה ומיומנויות בסיסיות בחשבון.

הלימודים מתקיימים חמישה ימים בשבוע, בימים שני עד שישי, ונמשכים כ- 6-7 שעות.

שנת הלימודים מתחילה באמצע אוגוסט ומסתיימת באמצע יוני.

תלמידים שאינם דוברי אנגלית ישובצו בכיתות הרגילות ויקבלו תגבור לשפה האנגלית מטעם בית הספר.

ההרשמה מתבצעת רק לאחר שיש כתובת מגורים. לכל מחוז יש את תהליך ההרשמה והדרישות שלו, יש להתעדכן באתרי האינטרנט של המחוזות השונים.

 

* קיימים הבדלים בין הגופים המחוזיים, המידע המפורט לעיל תואם את נתוני עמק הסיליקון

טיפ שבועי #1

בארה"ב יש הכל, או בעצם כמעט הכל...
סמרטוטי רצפה כמו בארץ, מחצלת וציפות לשמיכה קשה להשיג. אם זה חשוב לכם, מומלץ להצטייד מראש ולהביא אתכם

bottom of page