top of page

ביטוח רכב

במידה וזהו הרכב הראשון שלכם בארה"ב – חובה לקנות ביטוח לפני שלוקחים את הרכב, כך שכבר מרגע הנסיעה הראשון שלכם הרכב יהיה מבוטח.

במידה וזהו רכב נוסף או רכב שמחליף רכב קודם, ביטוח הרכב הקיים יתן כיסוי לתקופה של 30 יום, במהלכה יש לעדכן את הביטוח בפרטי הרכב החדש.

מחירי הביטוח גבוהים יותר במידה ואין הסטוריה של נהיגה בארה"ב, אבל לאחר 18 חודשים ירד המחיר משמעותית עם צבירת הסטוריה טובה (לא יותר מנקודה אחת) ואחרי 18 חודשים נוספים תהיה ירידה נוספת במחיר הביטוח.

טיפ שבועי #1

בארה"ב יש הכל, או בעצם כמעט הכל...
סמרטוטי רצפה כמו בארץ, מחצלת וציפות לשמיכה קשה להשיג. אם זה חשוב לכם, מומלץ להצטייד מראש ולהביא אתכם

bottom of page