top of page

רכב

ניתן לרכוש רכבים חדשים ומשומשים דרך סוכניות (Dealerships) או מאנשים פרטיים.

סוכנויות רכב מייצגות בדרך כלל יצרנית רכב מסוימת, אך עשויות להחזיק רכבים משומשים של יצרניות אחרות.

בקניה מאדם פרטי, לאחר קבלת התשלום המוכר יעביר את מסמך הבעלות (Title), עליו יעודכנו פרטי הקונה, מחיר הרכישה וחתימות שני הצדדים.

יש להגיע למשרד הרישוי (DMV) בתוך 10 ימים ממועד הקניה ולהציג את מסמך הבעלות (Title), אותו יקח ה- DMV וישלח טופס חדש ומעודכן בדואר, ולבצע תשלום עבור מס הקניה והעברת הבעלות.

כאשר רוכשים רכב מסוכנות, בין אם חדש או משומש, הם יבצעו את הליך העברת הבעלות ישירות מול ה-  DMV.

חובה לעשות ביטוח לפני שלוקחים את הרכב, כך שכבר מרגע הנסיעה הראשון שלכם הרכב יהיה מבוטח.

 

* התהליך המפורט לעיל הנו תואם את נתוני מדינת קליפורניה

** הנתונים מבוססים על המידע שהתקבל מהגופים הממשלתיים הרלוונטיים ועשוי להשתנות מעת לעת

טיפ שבועי #1

בארה"ב יש הכל, או בעצם כמעט הכל...
סמרטוטי רצפה כמו בארץ, מחצלת וציפות לשמיכה קשה להשיג. אם זה חשוב לכם, מומלץ להצטייד מראש ולהביא אתכם

bottom of page