Social Security Number – SSN

ה- SSN נחוץ לפעולות רבות כמו קבלת משכורת, פתיחת חשבונות בנק וכרטיסי אשראי, קבלת הלוואות, התחברויות לשירותים שונים וכו'.
באופן כללי, רק בעלי אישור עבודה זכאים ל- SSN, אך ניתן להגיש בקשה גם עבור מי שאינו בעל אישור עבודה, אם כי אישור הבקשה אינו מובטח.

התהליך:
יש להגיע באופן אישי לסניף הקרוב למקום המגורים, אין צורך בתאום פגישה. לרשימת הסניפים

יש להצטייד במסמכים המקוריים הבאים:

 

• טופס בקשה SS-5 מלא. הטופס ניתן להורדה מהאינטרנט
• דרכון תקף עם חותמת הכניסה לארה"ב
• ויזה תקפה לארה"ב
• אישור עבודה
• טופס I-94: יש למלא פרטים מזהים ולהוריד את הטופס מהאינטרנט
• תעודת נישואין (נחוץ רק לבן/בת הזוג של בעל הויזה)


 

כמו כן, יש לספק כתובת אליה ישלח הכרטיס.

 

הכרטיס עם המספר ישלח עם סיום הבדיקה והאישורים, באופן רשמי התהליך לוקח בין 2-4 שבועות, אך פעמים רבות הוא מגיע הרבה קודם, תלוי בעומסים של התקופה.

 

 

תהליך הוצאת SSN אינו כרוך בתשלום.

 

 

למידע מפורט על התהליך ב אתר ה- SSA

 

 

 

אין להסתובב עם כרטיס ה- SSN, אלא לשמור אותו במקום בטוח בבית מחשש לגניבת זהות