רכישת רכב

ניתן לרכוש רכבים חדשים ומשומשים דרך סוכניות (Dealerships) או מאנשים פרטיים.
סוכנויות רכב מייצגות בדרך כלל יצרנית רכב מסויימת, אך עשויות להחזיק רכבים משומשים של יצרניות אחרות.

רכישת רכב משומש
רצוי לבקש מהמוכר את מספר הזיהוי של הרכב (VIN - Vehicle Identification Number) עוד לפני שמגיעים לראות את הרכב, ולבדוק את ההסטוריה שלו
באינטרנט .

במידה והרכב בן ארבע ומעלה, על המוכר לספק אישור בדיקת זיהום (smog certificate) שבוצעה לא יותר מ- 90 יום לפני הרכישה ומועד ההגעה ל- DMV. אישור ביצוע הבדיקה יופיע אוטומטית במחשבי ה- DMV, אבל רצוי שיהיה בידיכם גם עותק מודפס במידה וב- DMV לא יאתרו זאת.

כאשר מחליטים על הקניה ועם ביצוע התשלום המוכר יעביר את מסמך הבעלות (Title), עליו יעודכנו פרטי הקונה, מחיר הרכישה וחתימות שני הצדדים.

יש להגיע למשרד הרישוי (DMV) בתוך 10 ימים ממועד הקניה ולהציג את מסמך הבעלות (Title), אותו יקח ה- DMV וישלח טופס חדש ומעודכן בדואר, ולבצע תשלום עבור מס הקניה והעברת הבעלות.


* כאשר רוכשים רכב חדש או משומש מסוכנות, הם יבצעו את הליך העברת הבעלות ישירות מול ה- DMV.

פרטים מלאים ניתן למצוא באתר ה- DMV