איסוף אשפה, מים וביוב

שירותים אלו ניתנים על ידי הרשויות המקומיות. יש ליצור קשר עם המחלקה הרלוונטית בעירייה לצורך התחברות לשירות.


בכל איזור איסוף האשפה מתקיים בימים שונים, עלות השירות נקבעת לפי גודל מיכל איסוף האשפה שברשותכם.


שימו לב כי יש להפריד בין אשפה למיחזור ולמיין אותם במיכלים המיועדים לכך.